جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسين بن مسعودبن محمد. فقيه و مفسر و محدث شافعي. معروف به فرّاء خراساني بغوي. رجوع به حسين... شود.

کلمات مشابه