جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسين بن بدربن ايازبن عبدالله نحوي. معروف به ابن اياز. رجوع به حسين... شود.

کلمات مشابه