جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسين بن احمدبن يعقوب همداني معروف به ابن حائک. رجوع به حسين... شود و اين نام بنا به بعض روايات است و مشهور حسن است.

کلمات مشابه