جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن موسي بن اخت ابي سهل نوبخت ثاني متکلم فيلسوف. رجوع به حسن... شود.

کلمات مشابه