جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن محمد بن علي بن رجاء. رجوع به ابن دهّان حسن... و رجوع به حسن بن محمد... شود.

کلمات مشابه