جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن عنبسه الورّاق. محدث است و محمد بن المثني از او روايت کند.

کلمات مشابه