جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن عمر بن حسن بن حبيب الحلبي. رجوع به ابن حبيب بدرالدين... و رجوع به حسن... شود.

کلمات مشابه