جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن علي بن احمدبن محمد بن خلف بن حيان بن صدقهء اهوازي بغدادي. شاعر معروف به ابن وکيع. رجوع به حسن... و رجوع به ابن وکيع ابومحمد حسن... شود.

کلمات مشابه