جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن علي بن ابراهيم بن الزبير. رجوع به حسن... شود.

کلمات مشابه