جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن احمد السّابه.(1) او راست: کتاب اسماء الاماکن و آنرا به سال 428 ه . ق. تأليف کرده است. (کشف الظنون).
(1) - شايد: النّسابه (؟).

کلمات مشابه