جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حريري. رجوع به حريري قاسم بن علي بن محمد بن عثمان.... شود.

کلمات مشابه