جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حداد بصري شافعي. رجوع به حسن بن احمد حداد بصري شافعي مکني به ابومحمد... شود.

کلمات مشابه