جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حدّاد. يکي از شيوخ تصوف. مريد شيخ ابوحفص حدّاد. وي از مردم گويان نيشابور و مولد او به سال 300 و وفات در 375 ه . ق. بود. رجوع به نامهء دانشوران ج 4 ص 83 شود.

کلمات مشابه