جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حجاج بن محمد اعور. محدث است و از شعبه و ابن جريح روايت کند.

کلمات مشابه