جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حجاج بن دينار زاهد. محدث است و شعيب بن ميمون از او روايت کند.

کلمات مشابه