جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حبيب زاهد، صاحب حسن. تابعي است. و اين همان حبيب عجمي است که بدست حسن بصري توبه کرد. رجوع به حبيب عجمي شود.

کلمات مشابه