جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حبيب بن شهيد. محدث است و نيز کنيت او را ابوشهيد گفته اند.

کلمات مشابه