جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حبشي بسطامي. او راست: روضه المجالس و انس الجالس در موعظه در دو مجلد. وفات 857 ه . ق. (کشف الظنون).

کلمات مشابه