جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جيزي. رجوع به ربيع بن سليمان بن داود اعرج شود.

کلمات مشابه