جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جنادبن واصل کوفي مولي بني اسد. رجوع بجنادبن واصل... شود.

کلمات مشابه