جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جمال الدين عبدالله بن يوسف. رجوع به عبدالله بن يوسف بن احمدبن عبدالله بن هشام المصري و رجوع به ابن هشام جمال الدين ابومحمد عبدالله... شود.

کلمات مشابه