جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جعفربن محمد بن نصير الخلدي. رجوع به جعفر... شود.

کلمات مشابه