جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جعبري. ملقب بتاج الدين. او راست: نظم الفرائض.

کلمات مشابه