جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جُبّائي. رجوع به ابومحمد دعوان بن علي بن حماد... شود.

کلمات مشابه