جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) جابربن سليم المسلمي. محدث است. او از عثمان بن صفوان و از او منصوربن ابي مزاحم روايت کند.

کلمات مشابه