جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ثابت بن اسلم بناني. صاحب انس بن مالک و حسن بصري. تابعي است.

کلمات مشابه