جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ثابت بن ابي ثابت عبدالعزيز لغوي. رجوع به ثابت بن ابي ثابت عبدالعزيز شود.

کلمات مشابه