جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) توفيق بن محمد بن حسين بن عبيداللهبن محمد بن زريق. رجوع به توفيق... شود.

کلمات مشابه