جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) تستري. رجوع به سهل بن عبدالله بن رفيع تستري شود.

کلمات مشابه