جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) بهاءالدين عبدالله بن عبدالرحمن هاشمي مصري. معروف به ابن عقيل. رجوع به ابن عقيل و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه