جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) بغوي. رجوع به حسين بن مسعودبن محمد فقيه... شود.

کلمات مشابه