جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) بطليوسي. رجوع به عبدالله بن محمد بن السيد نحوي... شود.

کلمات مشابه