جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) البصري. محدث است. او از حسن و از او منصوربن المعتمر روايت کند.

کلمات مشابه