جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) برزخ بن محمد عروضي. رجوع به برزخ... شود.

کلمات مشابه