جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) بديع بن محمد بن محمود بلخي. رجوع به بديع... شود.

کلمات مشابه