جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) البدري. مسعودبن اوس بن اصرم. صحابي است. و برخي مسعودبن اوس بن زيدبن اصرم گفته اند.

کلمات مشابه