جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) بدرالدين. رجوع به ابن حبيب بدرالدين... و رجوع به حسن بن عمر بن حسن بن حبيب... شود.

کلمات مشابه