جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) الاوحد. رجوع بتاريخ الحکماء قفطي چ ليپزيک ص 411 س 12 شود.

کلمات مشابه