جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) انصاري. تابعي است. او از عثمان بن عفان و حسن بن علي عليهماالسلام و ابي هريره و از او سعدان روايت کند.

کلمات مشابه