جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) الياس بن يوسف بن زکي مؤيد. ملقب بنظام الدين متخلص بنظامي. رجوع به نظامي شود.

کلمات مشابه