جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) اصفهاني. وراق بوده و کتابت مصحف نيز مي کرده و در نيمهء اول قرن چهارم هجري ميزيسته است. (ابن النديم).

کلمات مشابه