جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) اسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان النيشابوري. رجوع به اسماعيل... شود.

کلمات مشابه