جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) اسامه بن زيدبن حارثه يا اسامه اللحب. صحابي است.

کلمات مشابه