جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) احمدبن محمد بن حسين جريري. رجوع به ابومحمد جريري... شود.

کلمات مشابه