جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) احمدبن علي بن خيران. رجوع به ابن خيران ولي الدوله احمد.. و رجوع به احمدبن علي... شود.

کلمات مشابه