جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) احمدبن طاهر القرطبي. رجوع به احمد... شود.

کلمات مشابه