جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) احمدبن اعثم کوفي. رجوع به احمد... و رجوع به ابن اعثم... شود.

کلمات مشابه