جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) احمدبن ابي ثابت اسماعيل بن محمد. رجوع به احمدبن اسماعيل ابي ثابت محمد شود.

کلمات مشابه