جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن وکيع شاعر اهوازي بغدادي. رجوع به حسن بن علي بن احمدبن محمد بن خلف بن حيان بن صدقه، و رجوع به ابن وکيع ابومحمد حسن... شود.

کلمات مشابه