جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن النديم موصلي. رجوع به اسحاق بن ابراهيم بن ماهان بن بشک ارجاني موصلي شود.

کلمات مشابه